کد کرنر
تبلیغات
آموزش آرایه چندگانه در php

قسمت اول از سری آموزش های پی اچ پی پیشرفته
در این قسمت به موضوعی مهم به نام آرایه چندگانه یا arrays multi در پی اچ پی میپردازیم.
آموزش آرایه چندگانه در php

آرایه چندگانه یا چند آرایه

فرض کنید جدولی با این مقادیر داریم و میخواهیم این مقادیر را به آرایه بدهیم.

برای این کار میبایست از چند آرایه استفاده کنیم.

نام موجودی فروش
Volvo 22 18
BMW 15 13
Saab 5 2
Land Rover 17 15

برای ساخت و تخصیص مقدار به این آرایه که car$ نام دارد به صورت زیر عمل میکنیم:

$cars = array ( array("Volvo",22,18), array("BMW",15,13), array("Saab",5,2), array("Land Rover",17,15) );

همچنین برای نمایش مقادیر این آرایه در خروجی باید مثل کد زیر عمل کنید:

<?php echo $cars[0][0].": In stock: ".$cars[0][1].", sold: ".$cars[0][2].".<br>"; echo $cars[1][0].": In stock: ".$cars[1][1].", sold: ".$cars[1][2].".<br>"; echo $cars[2][0].": In stock: ".$cars[2][1].", sold: ".$cars[2][2].".<br>"; echo $cars[3][0].": In stock: ".$cars[3][1].", sold: ".$cars[3][2].".<br>"; ?>

همانطور که مشاهده کردید در کد بالا به صورت دستی مقادیر را در خروجی ثبت کردیم که این کار برای آرایه هایی با مقادیر بالا بسیار طاقت فرساست و نمیتوان به عنوان مثال 200 رکورد را به صورت دستی چاپ کرد، از اینرو به کمک حلقه for به تعداد کل آرایه مقادیر را چاپ میکنیم.

<?php for ($row = 0; $row < 4; $row++) { echo "<p><b>Row number $row</b></p>"; echo "<ul>"; for ($col = 0; $col < 3; $col++) { echo "<li>".$cars[$row][$col]."</li>"; } echo "</ul>"; } ?>

برچسب ها: php, php home, php mysql, آموزش php, arrays multi, php arrays multi

دسته بندی : پی‌اچ‌پی

تاریخ : ۹۵/۰۷/۰۷

دیدگاه‌ها


برای ثبت دیدگاه باید وارد شوید.